uprawy na Wyżynie Śląskiej

robak portal

Temat: Park Krajobrazowy Dolinki Krakowskie
" />Park Krajobrazowy "Dolinki Krakowskie" – zajmuje powierzchnię 19777 ha, w tym 15372 ha znajduje się w województwie małopolskim i 4365 ha w województwie śląskim. Składa się z jarowych dolin położonych na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej. Ściślej zajmuje obszar Wyżyny Olkuskiej i ciągnie się aż do Rowu Krzeszowickiego. Należy do Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych. Usłany jest potokami i licznymi dolinami z formami rzeźby krasowej. ... wieku XIV, powstały liczne zamki i warownie, z których większość stanowi dziś wkomponowane w krajobraz ruiny). Oprócz turystyki pieszej, można także uprawiać turystykę rowerową. Liczne skałki i ostańce wapienne stwarzają przede...
Źródło: sportbb.pl/viewtopic.php?t=1226

 

Powered by WordPress dla [robak portal]. Design by Free WordPress Themes.